Vår integritetspolicy

Syftet med denna policy är att informera dig om att Studio054 AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vilken gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25:e maj 2018. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.


Personuppgifter som Studio054 behandlar

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som befintlig eller potentiell kund vilket kan innefatta:

– Kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress, fakturaadress, besöksadress och telefonnummer.
– Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn och lösenord.
– Organisationsnummer.
– Orderinformation, dvs. beställda bilder eller tjänster.
– Data du genererar genom ditt användande av våra tjänster vilket kan innefatta vår hemsida och marknadskommunikation, såsom IP-adress, enhetsinformation (om du använder dator, mobiltelefon eller annan enhet), platsinformation samt klick- och besökshistorik.


Hur Studio054 samlar in uppgifter om dig som kund

Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss gällande en offert, genomför en bildbeställning, besöker vår webbplats eller registrerar dig som kund hos oss. Information om dig samlas in för att du på bästa sätt ska kunna erbjudas olika tjänster och för att kunna ingå avtal med Studio054.se


Utöver de uppgifter som vi samlar in om dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi kan komma att hämta information för uppdatering, från t.ex. Bolagsverket, för att kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig och/eller din organisation. Studio054.se samlar även in vissa personuppgifter via cookies som sparar information om hur du använder vår webbplats. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i vår cookiepolicy.


Varför Studio054 behandlar personuppgifter

Vi samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Nedan förklarar vi anledningarna och ändamålen med vår behandling samt ger exempel på olika behandlingsaktiviteter:

Studio054 hanterar offerter, beställningar och fakturor

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka offert, orderbekräftelse och hantera betalning av bilder och tjänster. Om uppgifterna inte samlas in kan inte Studio054 fullfölja sina förpliktelser och måste i så fall neka dig beställningen, t.ex. av upphovsrättsliga och skattemässiga skäl.

Studio054 tillhandahåller och hanterar användarkonton

Studio054 behandlar personuppgifter för att du skall kunna logga in på ditt konto, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter samt ge dig möjlighet att se bildalbum, order- och nedladdningshistorik.

Studio054 lämnar information, förmåner och erbjudanden gällande bilder och tjänster

Vi vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så att vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa och erbjuda relevant innehåll. Vi gör detta genom att kommunicera med dig via e-post, sms/mms och telefon för att erbjuda förmåner och tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta kan vi även utföra analyser på de uppgifter vi samlar in.

Studio054 måste fullgöra rättsliga förpliktelser

Vi sparar viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som vi samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan våra rättsliga skyldigheter inte fullgöras.

Studio054 förbättrar tjänster, produkter och system

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbplats och andra tjänster mer användarvänliga.


Hur länge Studio054 sparar personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång denna tidsperiod är beror på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Vi raderar regelbundet personuppgifter som inte längre är nödvändiga.


Vilka Studio054 delar dina personuppgifter med

Studio054 delar nödvändiga personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för oss. Det kan innefatta företag som erbjuder inkassoverksamhet som säkerställer att  Studio054 får betalt för bilder eller tjänster du beställt men inte betalat i tid enligt Studio054 köpvillkor.  Studio054 kan komma att lämna ut dina uppgifter till statliga myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller brottsutredning. Studio054 kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i och information om den behandling vi gör med dina personuppgifter. Du har bland annat rätt till:

– tillgång till dina personuppgifter
– rättelse av dina personuppgifter
– radering av dina personuppgifter
– dataportabilitet (rätt att få kopior på personuppgifter du själv tillhandahållit)
– återkallning av samtycke
– klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter


Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor om denna integritetspolicy eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.
Telefon: +46 763 16 29 49
E-post: johan@studio054.se